Yhteystiedot

Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki

info@productionhouse.fi

 • Rekisterinpitäjä:
  Production House oy Finland
  Y-tunnus: 1712743-81
  Yhteystiedot:
  Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki
  info@productionhouse.fi
  YLEISTÄ
  Production House OY Finland on sitoutunut noudattamaan EU-alueella voimassa olevaa
  tietosuoja-asetusta (GDPR) ja käsittelemään hallussaan olevia henkilötietoja hyvän
  tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
  Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia osapuolia jotka ovat luovuttaneet yritykselle
  henkilötietojaan yrityksen liiketoimintaan liittyvissä tarkoituksissa, kuten esiintymällä yrityksen
  tuotannoissa, työskentelemällä yrityksessä työntekijänä tai alihankkijana.
  Production House OY Finland käsittelee toiminnassaan myös asiakkaidensa keräämiä, yritykselle
  EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti laaditulla DPA (Data Processing Agreement) sopimuksella
  luovuttamia henkilötietoja. Saman sopimuksen Production House OY Finland laatii jokaisen
  kolmannen osapuolen kanssa, jolle yrityksen on luovutettava henkilötietoja tuotantoprosessin
  tai muun liiketoiminnan kannalta välttämättömän toiminnan takia.
  MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN
  Production House OY Finland keräämiä henkilötietoja voivat olla esimerkiksi
  – Nimi
  – Yhteystiedot
  – Syntymäaika ja henkilötunnus
  – Sukupuoli ja siviilisääty
  – Työhistoria ja CV
  – Pankkiyhteys
  – Valokuva
  – Tarpeen vaatiessa kerättävää tietoa voi olla myös erilaiset arkaluontoisina pidettävät tiedot
  kuten terveystiedot, poliittiset sitoumukset tai rikosrekisteriote.
  Tietoja kerätään, jotta Production House OY Finland pystyy arvioimaan hakijan mahdollista
  osallistumista yrityksen tuotantoihin esiintyjänä/osallistujana, tai soveltuvuutta työskentelemään
  työntekijänä tai alihankkijana tuotannoissa.
  Production House OY Finland -yhtiölleoikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn tuotannon
  yhteydessä erillisellä suostumuksella, vapaaehtoisuuteen perustuvan hakemuksen lähettämisellä
  tai henkilön omasta halusta solmia sopimus tuotantoon osallistumisesta joko esiintyjänä,
  osallistujana tai työntekijänä. Kaikkien valittujen henkilöiden kanssa tehdään erillinen sopimus
  roolistaan kulloisessakin tuotannossa tai Production House OY Finland -yhtiön muissa toimissa.
  KUKA KÄSITTELEE JA KUINKA SÄILYTETÄÄN
  Production House OY Finland säilyttää kaikkia keräämiään henkilötietoja yrityksen palvelimella
  sekä fyysisessä muodossa annettujen tietojen osalta kansioissa lukitusti yrityksen tiloissa.
  Production House OY Finland on tarpeen vaatiessa oikeus siirtää henkilötietoja EU- ja ETAalueiden
  ulkopuolelle säilytykseen sekä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle lain vaatimin
  perustein sekä mahdollisen omistajanvaihdoksen yhteydessä.
  Tietoja säilytetään maksimissaan kolme vuotta, lukuun ottamatta niitä tietoja joita Suomen laki
  vaatii säilytettävän kauemmin, kuten palkanmaksuun ja eläkkeisiin liittyvät tiedot.
  Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn.
  Heihin kuuluvat tuotannoista vastaavat henkilöt sekä yrityksen HR-asioista vastaavat henkilöt.
  HENKILÖN OIKEUDET
  Henkilötietojaan luovuttaneella on mahdollisuus tarkistaa mitä tietoja Production House OY
  Finland -yhtiöllä hänestä rekisterissään on, sekä pyytää tietojen oikaisua tai päivittämistä. Tietyissä
  tilanteissa tietojaan luovuttaneella on oikeus vaatia tietojensa poistamista. Pyynnöstä voidaan
  poistaa sellaiset tiedot, jotka eivät ole alisteisia Suomen lain vaatimuksille.
  Tarkistusta, oikaisemista tai poistamista haluavan henkilön tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse
  osoitteeseen info@productionhouse.fi.
  Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti Production House OY Finland -yhtiöllä on yksi kuukausi
  aikaa vastata pyyntöön. Mikäli annettu vastaus ei tyydytä kysyjää, on hänen mahdollista tehdä
  asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.
  For data protection related questions, please contact dpo@nentgroup.comAccordion content